Urząd pracy Krotoszyn, oferty pracy z miasta i okolicy

Wszystkie i aktualne oferty z urzędu pracy (PUP) miasta Krotoszyn oraz propozycje z najbliższych jak: Baszyny, Bestwin, Bogdaj, Boników, Borek Wielkopolski. Poniżej przeczytasz krótki tekst nt. Krotoszyn, pod nim sprawdzisz oferty pracy. W środkowej kolumnie dane teleadresowe urzędu pracy oraz statystyki. Po prawej znajduje się lista ofert wg klasyfikacji zawodów.

Krotoszyn (niem. "Krotoschin") – miasto w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, siedziba powiatu krotoszyńskiego i gminy Krotoszyn Według danych z 31 grudnia 2010 miasto liczyło 29 937 mieszkańców.Krotoszyn położony w południowej Wielkopolsce, około 108 km na południe od Poznania i około 28 km na zachód od Ostrowa Wielkopolskiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa kaliskiego. Według podziału regionalnego Polski J. Kondrackiego i J. Ostrowskiego Krotoszyn leży w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, prowincji Nizin Środkowopolskich w makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej i mezoregionie ...

Oferty pracy w mieście Krotoszyn

Pozostałe oferty pracy dostępne poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

Najbliższe oferty pracy

Pracownik produkcji roślinnej Szelejewo Drugie

Operator maszyn rolniczych

Elektromonter Zaorle

wykonywanie instalacji elektrycznych (praca na terytorium Polski)

Pracownik produkcyjny Witaszyczki

obsługa linii produkcyjnej

Pracownik magazynowy Witaszyczki

ręczny załadunek i rozładunek dostaw i odbiorów surowców zielarskich

Mechanik pojazdów samochodowych Siedlec

Mechanika pojazdowa. Wulkanizacja.

Murarz Wałków

Prace murarskie na budowie we Wrocławiu i okolicach. Wymagane doświadczenie.

Monter-ślusarz-mechanik Ostrów Wielkopolski

montaż tras kablowych i układanie kabli, wynagrodzenie netto, praca Elbląg, Gdańsk, teren kraju, zapewnienie zakwaterowania, dojazd, dieta

Specjalista ds. programów w dziale instrumentów rynku pracy Ostrów Wielkopolski

3.Wymagania niezbędne: 3.1.Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która: 3.1.1.jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1202), 3.1.2.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3.1.3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 3.1.4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 3.1.5. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 3.2. Na stanowisku specjalisty ds. programów może być zatrudniona osoba posiadająca wykształcenie wyższe i co najmniej rok stażu pracy w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy. Szczegóły informacji dostępne na stronie internetowej: http://pup.ostrowwlkp.ibip.pl/public/ w dziale Praca w PUP.

Spawacz metodą tig/mag Ostrów Wielkopolski

zgodnie ze stanowiskiem, miejsce pracy Elbląg, Gdańsk lub teren Polski. Koszty delegacji, dieta, zakwaterowanie oraz dojazd - zapewnia pracodawca.

Kierownik marketu Baszyny

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania marketu zgodnie z obowiązującymi standardami i personelu,tworzenie zamówień,aktywna praca na sali sprzedaży,reprezentowanie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

www.pupkrotoszyn.pl

63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 7B
Centrala: (0 62) 725 36 84
Sekretariat: (0 62) 725 44 56
Inny telefon: (0 62) 722 88 25
Fax: (0 62) 725 36 84
pokr@praca.gov.pl
Na 30 020 mieszkańców znajduje się obecnie 10 ofert pracy
Burmistrz to Julian Władysław Jokś.
Powierzchnia miasta to 23 km².
Miasto leży na wysokości 130-140 m n.p.m.
Kody pocztowe w miejscowości: 63-700 do 63-710.
Gęstość zaludnienia to 1309 os./km²
Strefa numeracyjna to (+48) 62